Publicerad: 15.6.2018

Risken för dödsfall i arbetet har ökat klart bland lantbruksföretagare under de senaste tio åren

Risken för dödsfall i arbetet har ökat bland lantbruksföretagare med 11,2 procent under åren 2007–2016. Detta framgår av Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet, där man jämförde två femårsperioder med varandra. Under åren 2007–2011 inträffade totalt 29 olycksfall i arbetet som ledde till döden, dvs. i genomsnitt 7,0 dödsfall per 100 000 lantbruksföretagare. Under åren 2012–2016 inträffade totalt 27 olycksfall i arbetet som ledde till döden, dvs. i genomsnitt 7,8 dödsfall per 100 000 lantbruksföretagare. Den senaste statistiken över olycksfall i arbetet omfattar uppgifter om olycksfall som lantbruksföretagare råkat ut för i arbetet år 2016.

Lantbruksföretagarnas olycksfall i arbetet och dödsfall i arbetet år 2016

Olyckor i arbetet Med minst
4 dagars
arbetsoförmåga
Arbetsolyckor med
minst 4 dagars
arbetsoförmåga per 100 000 personer
Dödsfall på
arbetsplatsen
Lantbruksföretagare 4 340 2 939 4 653 5

År 2016 betalade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ut ersättningar till lantbruksföretagare för totalt 4 340 arbetsolycksfall, av vilka 2 939 ledde till arbetsfrånvaro på minst fyra dagar.

Mätt med incidenstalet var lantbruksföretagarnas utsatthet för arbetsolyckor nästan oförändrat jämfört med året innan (-2,1 %). År 2015 råkade lantbruksföretagare ut för 4 754 arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga per 100 000 försäkrade lantbruksföretagare.


Källa: Olycksfall i arbetet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (148,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2016/ttap_2016_2018-06-15_tie_001_sv.html