Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2018

Antalet olycksfall i arbetet 132 000 i Finland år 2016

Under år 2016 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt något under 132 000. Löntagarna råkade ut för omkring 120 000 olycksfall och företagarna (inkl. lantbruksföretagarna) för omkring 11 400 olycksfall. Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. över 109 000 fall, medan omkring 22 000 arbetsolycksfall skedde under resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som ledde till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalade ersättning för sjukkostnader.

Antalet arbetsolycksfall bland löntagare, företagare och lantbruksföretagare efter allvarlighetsgrad år 2016

  Totalt Olycksfall på
arbetsplatsen
Färdolycksfall
N N N
Totalt 131 613 109 415 22 198
Mindre än 4 dagar 82 044 68 274 13 770
Minst 4 dagar 49 523 41 106 8 417
Dödsfall i arbetet 46 35 11
Löntagare 120 185 98 613 21 572
Mindre än 4 dagar 76 796 63 356 13 440
Minst 4 dagar 43 355 35 233 8 122
Dödsfall i arbetet 34 24 10
Företagare 7 088 6 462 626
Mindre än 4 dagar 3 852 3 522 330
Minst 4 dagar 3 229 2 934 295
Dödsfall i arbetet 7 6 1
Lantbruksföretagare 4 340 4 340
Mindre än 4 dagar 1 396 1 396
Minst 4 dagar 2 939 2 939
Dödsfall i arbetet 5 5
Lantbruksföretagarnas arbetsplatsolyckor och färdolycksfall specificeras inte.

Antalet arbetsolycksfall ökade något år 2016. År 2015 skedde något under 127 000 arbetsolycksfall, medan motsvarande siffra år 2014 var ungefär 127 000.

I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet gick man fr.o.m. referensåret 2005 över till att använda samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst fyra dagars arbetsoförmåga”. Merparten av uppgifterna i denna webbpublikation presenteras med denna avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2016 miste totalt 46 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Antalet olycksfall på arbetsplatsen med dödlig utgång var 24 bland löntagare, 5 bland lantbruksföretagare och 6 bland övriga företagare. Under resan till eller från arbetet inträffade totalt 11 olycksfall som ledde till döden, 10 av dem drabbade löntagare och 1 företagare. Antalet dödsfall i arbetet minskat från föregående år, eftersom totalt 51 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2015.

Av alla som miste livet på grund av arbetsolycksfall var 34 löntagare, 5 lantbruksföretagare och 7 andra företagare.


Källa: Olycksfall i arbetet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (159,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2016/ttap_2016_2018-11-30_tie_001_sv.html