Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkansaajille työpaikalla vuonna 2019 sattuneet tapaturmat

Vuonna 2019 vakuutusyhtiöt korvasivat yhteensä 103 156 palkansaajille työpaikalla sattunutta tapaturmaa (taulukko 1). Näistä vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johti 34 732 ja kuolemaan 23 tapausta. Edellisvuoteen verrattuna korvattujen työpaikkatapaturmien kokonaismäärä nousi hieman (+0,9 %), sillä tuolloin palkansaajille sattui yhteensä 102 275 työpaikkatapaturmaa, joista 35 587 tapauksessa seurauksena oli vähintään 4 päivän työkyvyttömyys. Vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden tapaturmien määrä laski hieman (-1,8 %). Työkuolemien määrä nousi edellisvuodesta (64,3 %), sillä vuonna 2019 työpaikkatapaturmissa menehtyi 23 palkansaajaa, kun vuonna 2018 vastaava luku oli 14.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää referenssivuodesta 2005 lähtien. Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän katsauksen tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Taulukko 1. Palkansaajien työpaikkatapaturmat ja työpaikkakuolemat sukupuolen mukaan vuonna 2019

Työpaikkatapaturmat      
Kaikki Vähintään 4 päivän työkyvyttömyys Työpaikkakuolema
N %          N % Tapaturmasuhde 1)

(100 000
palkansaajaa
kohden)
Tapaturmataajuus 1)

(miljoonaa
työtuntia kohden)
N          
Miehet 63 304  61,4 22 370 64,4 2 032 12,0 21
Naiset 39 852 38,6 12 362 35,6 1 104 7,5 2
Yhteensä 103 156 100,0 34 732 100,0 1 564 9,9 23
1) Tapaturmasuhde- ja taajuus on laskettu palkansaajien vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneista työtapaturmista, josta on vähennetty työkuolemat sekä koululaisten, opiskelijoiden ja laitosväkeen kuuluvien työpaikkatapaturmat.

Kaksi kolmasosaa (61,4 %) kaikista palkansaajille työpaikalla tapahtuneista työtapaturmista sattui miehille. Miesten työtapaturmariski on siten perinteisesti ollut selvästi korkeampi kuin naisilla. Tapaturmasuhteella mitattu miesten riski joutua työtapaturman uhriksi työpaikalla on melkein kaksinkertainen naisiin verrattuna. Keskeisin syy tähän on se, että miehet työskentelevät naisia useammin toimialoilla ja työtehtävissä, joissa työtapaturmariski on keskimääräistä korkeampi.

Palkansaajien työtapaturmariski viime vuosina

Aiemmin Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa tapaturmasuhde laskettiin suhteuttamalla vähintään 3 päivän työkyvyttömyyteen johtaneet työpaikkatapaturmat tuhatta palkansaajaa kohden. Tunnuslukuja on yhdenmukaistettu kansallisesti sekä Eurostatin käytännön mukaisiksi. Tilastovuodesta 2005 lähtien tapaturmasuhde on laskettu suhteuttamalla vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneet työpaikkatapaturmat sataatuhatta referenssiväestöön kuuluvaa kohden.

Palkansaajien työmatkatapaturmat

Vuonna 2019 palkansaajille sattui työmatkalla yhteensä 23 235 sellaista tapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvauksia (taulukko 2).

Työmatkatapaturmissa kuoli 10 palkansaajaa vuonna 2019, mikä on 1 tapaus vähemmän kuin vuonna 2018. Matkalla kotoa töihin tai töistä kotiin kuoli 6 palkansaajaa vuonna 2017 ja 10 vuonna 2016. Näin ollen työmatkakuolemien määrä vaihtelee suuresti vuosittain.

Taulukko 2. Palkansaajien työmatkatapaturmat ja työmatkakuolemat sukupuolen mukaan vuonna 2019

  Työmatkatapaturma    
Kaikki Alle 4 päivän
työkyvyttömyys
Vähintään 4 päivän
työkyvyttömyys
Työmatkakuolema
  %         N    %    N % N %
Miehet   7 920 34,1 4 991 34,1 2 923 35,8 6 60,0
Naiset   15 315 65,9 10 067 65,9 5 244 64,2 4 40,0
Yhteensä   23 235 100,0 15 058 100,0 8 167 100,0 10 100,0

Lähde: Työtapaturmat 2021, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, Hannele Orjala , tyotapaturmat@tilastokeskus.fi


Päivitetty 10.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2019, Palkansaajille työpaikalla vuonna 2019 sattuneet tapaturmat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2019/ttap_2019_2021-06-10_kat_001_fi.html