Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Maatalousyrittäjien työtapaturmat

Vuonna 2019 Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) korvasi yhteensä 3 990 maatalousyrittäjille sattunutta työtapaturmaa, joista 2 673 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Vuotta aiemmin maatalousyrittäjille sattui yhteensä 4 202 työtapaturmaa, joista 2 829 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työtapaturmien määrä väheni edellisvuoteen verrattuna (-3,9 %).

Maatalousyrittäjien työ on kuitenkin riskialtista, sillä työtapaturmasuhde on lähes 3–kertainen palkansaajiin verrattuna. Vuonna 2019 sattui 4 761 vähintään neljän päivän poissaoloon johtanutta työtapaturmaa sataatuhatta vakuutettua maatalousyrittäjää kohden, kun vastaava suhdeluku vuonna 2018 oli 4 868. Tapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski väheni -2,2 prosenttia edellisestä vuodesta.

Miesten tapaturmariski on selvästi korkeampi kuin naisilla: miehille sattui 5 210 ja naisille 3 731 työtapaturmaa sataatuhatta maatalousyrittäjää kohden (taulukko 3). Vastaava suhdeluku oli vuonna 2018 miehillä 5 195 ja naisilla 4 130. Vuonna 2019 menehtyi 3 maatalousyrittäjää työtapaturman uhrina.

Taulukko 3. Maatalousyrittäjien työtapaturmat ja työkuolemat sukupuolen mukaan vuonna 2019

Työtapaturmat
Molemmat sukupuolet yhteensä Vähintään 4 päivän
työkyvyttömyys
Työpaikka-
kuolemat
N % N % Vähintään 4 päivän
työtapaturmia /
100 000 henkeä
N
Miehet   3 057 76,6 2 037 76,2 5 210 2
Naiset 933 23,4 636 23,8 3 731 1
Yhteensä      3 990 100,0 2 673 100,0 4 761 3

Lähde: Työtapaturmat 2021, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, Hannele Orjala , tyotapaturmat@tilastokeskus.fi


Päivitetty 10.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2019, Maatalousyrittäjien työtapaturmat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2019/ttap_2019_2021-06-10_kat_002_fi.html