Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

2. Korkeasti koulutettu väestö vuosina 2001 ja 2007

Koulutusaste Tieteenala Vuosi
2001 2007
Yhteensä Naiset Yhteensä Naiset
Korkea-asteet yhteensä Tieteenalat yhteensä 979 020 540 369 1 109 735 626 244
Tohtorintutkinto Tieteenalat yhteensä 15 119 4 862 21 823 8 343
Luonnontieteet 3 424 949 4 868 1 628
Tekniikka 1 975 238 3 275 575
Lääke- ja terveystieteet 4 846 1 932 6 309 2 981
Maatalous ja metsätieteet 654 258 824 331
Yhteiskuntatieteet 2 585 883 4 241 1 803
Humanistiset tieteet 1 635 602 2 306 1 025
Lisensiaatintutkinto Tieteenalat yhteensä 8 630 3 078 9 057 3 639
Luonnontieteet 1 818 611 1 791 666
Tekniikka 2 237 348 2 391 441
Lääke- ja terveystieteet 244 192 255 201
Maatalous ja metsätieteet 190 74 160 62
Yhteiskuntatieteet 2 708 1 144 2 970 1 460
Humanistiset tieteet 1 433 709 1 490 809
Ylempi korkeakoulututkinto Tieteenalat yhteensä 232 540 117 378 292 745 156 464
Luonnontieteet 24 645 11 717 31 125 15 108
Tekniikka 39 704 6 371 51 112 10 029
Lääke- ja terveystieteet 25 572 16 173 30 089 19 903
Maatalous ja metsätieteet 9 192 4 205 8 572 4 045
Yhteiskuntatieteet 93 385 49 953 121 250 70 011
Humanistiset tieteet 40 042 28 959 50 597 37 368
Muu korkea-asteen koulutus Tieteenalaa ei määritelty 722 731 415 051 786 110 457 798

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 22.04.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2008, 2. Korkeasti koulutettu väestö vuosina 2001 ja 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tthv/2008/tthv_2008_2010-04-22_tau_002_fi.html