Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 2. Korkeasti koulutettu väestö vuosina 2000 ja 2008

Koulutusaste Tieteenala 2000 2008
Yhteensä Naiset Yhteensä Naiset
Korkea-asteet yhteensä Tieteenalat yhteensä 959 363 527 502 1 143 638 648 781
Tohtorintutkinto Tieteenalat yhteensä 14 111 4 375 23 066 9 122
Luonnontieteet 3 226 874 5 124 1 771
Tekniikka 1 813 205 3 476 647
Lääke- ja terveystieteet 4 564 1 741 6 601 3 219
Maa- ja metsätieteet 619 237 873 364
Yhteiskuntatieteet 2 390 785 4 543 2 007
Humanistiset tieteet 1 499 533 2 449 1 114
Lisensiaatintutkinto Tieteenalat yhteensä 8 466 2 951 9 127 3 721
Luonnontieteet 1 801 596 1 803 682
Tekniikka 2 203 337 2 394 440
Lääke- ja terveystieteet 226 175 256 200
Maa- ja metsätieteet 202 86 163 65
Yhteiskuntatieteet 2 619 1 073 3 039 1 531
Humanistiset tieteet 1 415 684 1 472 803
Ylempi korkeakoulututkinto Tieteenalat yhteensä 223 751 111 838 311 283 168 543
Luonnontieteet 23 628 11 194 33 839 16 483
Tekniikka 38 267 6 043 53 107 10 591
Lääke- ja terveystieteet 25 133 15 784 31 390 20 984
Maa- ja metsätieteet 9 009 4 036 9 020 4 339
Yhteiskuntatieteet 89 321 47 120 130 108 76 203
Humanistiset tieteet 38 393 27 661 53 819 39 943
Muu korkea-asteen koulutus Tieteenalaa ei määritelty 713 035 408 338 800 162 467 395

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2009, Liitetaulukko 2. Korkeasti koulutettu väestö vuosina 2000 ja 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tthv/2009/tthv_2009_2011-03-24_tau_002_fi.html