Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 4. Korkeasti koulutettu työllinen väestö toimialoittain vuonna 2008

Toimiala 2008 Korkea-asteet yhteensä Tohtorintutkinto Lisensiaatintutkinto Ylempi korkeakoulututkinto Muu korkea-asteen koulutus
Toimialat yhteensä 893 212 19 120 6 934 256 926 610 232
Maa- metsä- ja kalatalous 17 042 65 39 2 288 14 650
Kaivostoiminta ja louhinta 1 150 16 8 294 832
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 6 973 42 9 1 384 5 538
Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 2 426 4 3 334 2 085
Sahatavara, paperi, painaminen 14 587 57 49 2 776 11 705
Öljy-, kumi- ja muovituotteet 4 441 25 28 968 3 420
Kemialliset tuotteet, lääkeaineet 7 411 321 105 2 656 4 329
Metallin jalostus ja metallituotteet 13 061 50 65 2 460 10 486
Elektroniikka, tietokoneet, sähköla 30 631 522 309 11 933 17 867
Muut koneet ja laitteet 19 602 116 77 5 111 14 298
Kulkuneuvot 4 044 15 15 695 3 319
Muu teollisuus 12 862 70 54 2 040 10 698
Sähkö-, kaasu-, vesi- ja jätehuolto 8 541 48 40 1 877 6 576
Rakentaminen 27 518 26 41 2 409 25 042
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta 93 166 291 164 12 986 79 725
Kuljetus ja varastointi 24 470 31 33 3 064 21 342
Ohjelmistot ja konsultointi 27 834 243 169 10 640 16 782
Muu informaatio ja viestintä 23 250 141 114 7 459 15 536
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 30 280 135 124 8 352 21 669
Julkisen sektorin tutkimuslaitokset 8 896 1 622 434 4 295 2 545
Muu tutkimus ja kehittäminen 2 807 409 102 1 259 1 037
Ammatillinen, tekninen toiminta 70 835 725 518 24 249 45 343
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 26 038 109 55 5 196 20 678
Julkinen hallinto 73 461 1 217 777 25 013 46 454
Muu koulutus 89 849 674 799 54 746 33 630
Yliopistot 24 765 7 012 1 314 11 790 4 649
Muu korkea-asteen koulutus 9 081 668 665 4 968 2 780
Terveys- ja sosiaalipalvelut 166 233 3 743 454 29 502 132 534
Muut toimialat 51 585 716 370 16 025 34 474
Toimiala tuntematon 373 7 0 157 209

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2009, Liitetaulukko 4. Korkeasti koulutettu työllinen väestö toimialoittain vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tthv/2009/tthv_2009_2011-03-24_tau_004_fi.html