Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 24.3.2011

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste on huippuluokkaa

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista oli työllisiä 85 prosenttia vuonna 2008, mikä oli 14 prosenttiyksikköä suurempi kuin koko väestön työllisyysaste. Paras tilanne oli tohtorikoulutetuilla, joiden työllisyysaste oli yli 90 prosenttia. Korkeakoulutettujen naisten ja miesten työllisyysasteen ero oli pieni, vain reilun prosenttiyksikön verran, kun se koko väestössä oli 3 prosenttiyksikköä.

Koko väestön ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysasteet (15–64 vuotiaat) koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuonna 2008

Koko väestön ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysasteet (15–64 vuotiaat) koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuonna 2008

Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneiden työllisyysaste vaihtelee jonkin verran tieteenaloittain. Paras työllisyysaste oli lääke- ja terveystieteen (93%) ja tekniikan alalla (90%). Humanistien (83%), luonnontieteilijöiden (85%) ja maa- ja metsätaloustieteilijöiden (86 %) työllisyysasteet olivat hieman heikommat. Naisten ja miesten työllisyyserot olivat pääosin pieniä, mutta luonnontieteiden ja tekniikan alalla naisten työllisyys oli noin 4 prosenttiyksikköä miesten vastaavaa lukua pienempi.

Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneiden työllisyysaste (16–64 vuotiaat) tieteenalan ja sukupuolen mukaan vuonna 2008

Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneiden työllisyysaste (16–64 vuotiaat) tieteenalan ja sukupuolen mukaan vuonna 2008

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyysaste oli 4,4 prosenttia vuonna 2008. Koko 2000 –luvun jatkunut työttömyyden lasku taittui silloin. Koko väestön työttömyysaste oli samaan aikaan 6,4 prosenttia. Korkeasti koulutettujen ryhmien välillä oli myös eroa. Tohtorien työttömyysaste oli pienin eli 2,4 prosenttia ja opistotukinnon suorittaneiden työttömyysaste oli 5.0 prosenttia.

Tieteen ja teknologian henkilöstöstä 62 prosenttia sijoittui asiantuntijatehtäviin ja 19 prosenttia johtotehtäviin. Naisten ja miesten sijoittumisessa oli suuret erot. Miehistä lähes kolmannes työskenteli johtotehtävissä, naisista vain noin joka kymmenes. Asiantuntijatehtäviin sijoittui miehistä 54 prosenttia ja naisista 69 prosenttia. Naisten sijoittuminen johto- ja asiantuntijatehtäviin ei ole juuri muuttunut 2000 –luvun aikana. Miehet ovat hieman lisänneet osuuttaan johtotehtävissä.

Tieteen ja teknologian henkilöstön ammatit ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2008

Tieteen ja teknologian henkilöstön ammatit ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2008

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (12 sivua 294,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tthv/2009/tthv_2009_2011-03-24_tie_001_fi.html