Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 4. Korkeasti koulutettu työllinen väestö toimialoittain vuonna 2009

Toimiala 2008 Korkea-asteet yhteensä Tohtorintutkinto Lisensiaatintutkinto Ylempi korkeakoulututkinto Muu korkea-asteen koulutus
Toimialat yhteensä 888 451 20 039 6 711 259 941 601 760
Maa- metsä- ja kalatalous 16 254 69 33 2 188 13 964
Kaivostoiminta ja louhinta 1 184 13 8 288 875
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 7 005 46 9 1 400 5 550
Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 2 073 1 4 297 1 771
Sahatavara, paperi, painaminen 13 514 53 41 2 644 10 776
Öljy-, kumi- ja muovituotteet 4 163 23 28 938 3 174
Kemialliset tuotteet, lääkeaineet 7 208 322 98 2 624 4 164
Metallin jalostus ja metallituotteet 11 782 49 65 2 294 9 374
Elektroniikka, tietokoneet, sähköla 28 715 528 291 11 408 16 488
Muut koneet ja laitteet 18 248 116 71 5 068 12 993
Kulkuneuvot 3 705 14 13 675 3 003
Muu teollisuus 12 012 69 52 1 998 9 893
Sähkö-, kaasu-, vesi- ja jätehuolto 8 794 54 40 1 997 6 703
Rakentaminen 26 267 19 35 2 496 23 717
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta 91 143 289 155 12 687 78 012
Kuljetus ja varastointi 23 544 35 32 2 973 20 504
Ohjelmistot ja konsultointi 26 537 255 154 10 098 16 030
Muu informaatio ja viestintä 24 234 147 109 7 918 16 060
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 30 496 145 118 8 531 21 702
Julkisen sektorin tutkimuslaitokset 8 924 1 711 411 4 294 2 508
Muu tutkimus ja kehittäminen 2 733 400 87 1 271 975
Ammatillinen, tekninen toiminta 68 631 703 489 23 938 43 501
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 26 070 115 55 5 286 20 614
Julkinen hallinto 74 580 1 304 780 25 697 46 799
Yliopistot 25 443 7 374 1 202 12 008 4 859
Muu korkea-asteen koulutus 11 700 919 770 6 313 3 698
Muu koulutus 88 553 627 666 54 839 32 421
Terveys- ja sosiaalipalvelut 170 215 3 858 495 30 507 135 355
Muut toimialat 48 062 620 322 15 213 31 907
Toimiala tuntematon 6 662 161 78 2 053 4 370

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 22.03.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2010, Liitetaulukko 4. Korkeasti koulutettu työllinen väestö toimialoittain vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tthv/2010/tthv_2010_2012-03-22_tau_004_fi.html