Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.3.2012

Yhä useampi Suomessa on korkeasti koulutettu

Tilastokeskuksen mukaan korkea-asteen koulutuksen suorittaneita oli 1 166 000 henkilöä vuonna 2009, eli lähes 30 prosenttia Suomen 16–74 -vuotiaasta väestöstä. Osuus on kasvanut koko 2000 -luvun ajan keskimäärin puolen prosenttiyksikön vuosivauhdilla. Naisten osuus korkeasti koulutetuista oli 57 prosenttia. Tämäkin osuus on kasvanut tasaisesti noin 2 prosenttiyksikköä vuosikymmenessä. Korkeasti koulutetuksi luetaan henkilö, joka on suorittanut vähintään opistoasteen tutkinnon.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 16–74 -vuotiaasta väestöstä vuosina 2000–2009

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 16–74 -vuotiaasta väestöstä vuosina 2000–2009

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista viidennes, joista 87 prosenttia oli naisia, työskenteli terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla. Koulutuksen toimialalla työskenteli 14 prosenttia (67% naisia), teollisuudessa 12 prosenttia (33% naisia) ja kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan alalla joka kymmenes (56% naisia) korkeasti koulutetuista.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet toimialoittain vuonna 2009

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet toimialoittain vuonna 2009

Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneista 41 prosenttia on suorittanut tutkinnon yhteiskuntatieteiden alalta. Heistä kolmannes työskenteli koulutuksen toimialalla. Tekniikan alalta valmistuneet työllistyivät parhaiten teollisuudessa, jossa heistä työskenteli kolmannes, ja tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalle, joka tarjosi työpaikan joka viidennelle tekniikan alan korkeimmin koulutetulle. Humanisteja oli 15 prosenttia ja heistä joka toinen työskenteli koulutuksen toimialalla. Niin ikään suuri osa, 40 prosenttia, luonnontieteilijöistä sijoittui koulutuksen alalle. Lääke- ja terveystieteen alalta valmistuneista kaksi kolmesta työllistyi terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalle.

Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneet toimialan ja tieteenalan mukaan vuonna 2009

Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneet toimialan ja tieteenalan mukaan vuonna 2009

Korkeasti koulutetuista 34 prosenttia asui Uudenmaan maakunnassa. Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla kummassakin asui yhdeksän prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän prosenttia. Korkeasti koulutettujen osuus kasvoi vuoteen 2000 nähden koko maassa keskimäärin 4,4 prosenttiyksikköä. Erot maakuntien välillä ovat pääosin pieniä. Eniten osuuttaan kasvattivat Pirkanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Vähiten korkeasti koulutettujen osuutta onnistuivat kasvattamaan Kymenlaakso, Lappi ja Ahvenanmaa.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 16–74 -vuotiaasta väestöstä maakunnittain vuosina 2000 ja 2009

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 16–74 -vuotiaasta väestöstä maakunnittain vuosina 2000 ja 2009

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 302,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.03.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tthv/2010/tthv_2010_2012-03-22_tie_001_fi.html