Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitekuvio 6. Tutkijakoulutuksen ja ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden prosenttiosuudet tieteenaloittain vuonna 2011

Liitekuvio 6. Tutkijakoulutuksen ja ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden prosenttiosuudet tieteenaloittain vuonna 2011
Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneista 40 prosenttia oli yhteiskuntatieteilijöitä. Yhteiskuntatieteiden suurta osuutta selittää se, että varsinaisten yhteiskuntatieteilijöiden lisäksi kasvatus-, oikeus- ja liiketaloustieteet kuuluvat tähän pääluokkaan. Seuraavaksi eniten korkeimmin koulutettuja oli humanististen tieteiden että tekniikan alalla. Tutkijakoulutuksen suorittaneet jakautuivat tieteenaloille tasaisemmin. Lääke- ja terveystieteiden sekä luonnontieteiden alalla tutkijakoulutetuista oli reilu viidennes kullakin alalla. Yhteiskuntatieteiden alalla heistä oli lähes viidennes.

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 20.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2012, Liitekuvio 6. Tutkijakoulutuksen ja ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden prosenttiosuudet tieteenaloittain vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tthv/2012/tthv_2012_2014-03-20_kuv_006_fi.html