Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Korkeasti koulutettu väestö koulutusasteen mukaan vuosina 2000 ja 2011

    2000 2011
Koulutusaste Tieteenala Yhteensä Naiset Yhteensä Naiset
Korkea-asteet yhteensä Tieteenalat yhteensä 959 363 527 502 1 213 221 693 950
Tohtorintutkinto Tieteenalat yhteensä 14 111 4 375 26 795 11 317
Luonnontieteet 3 226 874 5 873 2 164
Tekniikka 1 813 205 4 185 851
Lääke- ja terveystieteet 4 564 1 741 7 398 3 858
Maa- ja metsätieteet 619 237 973 446
Yhteiskuntatieteet 2 390 785 5 520 2 621
Humanistiset tieteet 1 499 533 2 846 1 377
Lisensiaatintutkinto Tieteenalat yhteensä 8 466 2 951 8 891 3 740
Luonnontieteet 1 801 596 1 735 674
Tekniikka 2 203 337 2 333 446
Lääke- ja terveystieteet 226 175 244 190
Maa- ja metsätieteet 202 86 157 65
Yhteiskuntatieteet 2 619 1 073 3 065 1 630
Humanistiset tieteet 1 415 684 1 357 735
Ylempi korkeakouluaste Tieteenalat yhteensä 223 751 111 838 342 061 187 712
Luonnontieteet 23 628 11 194 35 751 17 544
Tekniikka 38 267 6 043 60 669 12 500
Lääke- ja terveystieteet 25 133 15 784 35 104 24 093
Maa- ja metsätieteet 9 009 4 036 9 512 4 842
Yhteiskuntatieteet 89 321 47 120 142 769 85 165
Humanistiset tieteet 38 393 27 661 58 256 43 568
Muut korkea-asteet Tieteenalaa ei määritelty 713 035 408 338 835 474 491 181

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 20.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2012, Liitetaulukko 2. Korkeasti koulutettu väestö koulutusasteen mukaan vuosina 2000 ja 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tthv/2012/tthv_2012_2014-03-20_tau_002_fi.html