Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 4. Korkeasti koulutettu työllinen väestö toimialoittain vuonna 2011

Toimiala Korkea-asteet yhteensä Tohtorintutkinto Lisensiaatintutkinto Ylempi korkeakouluaste Muut korkea-asteet
 
Toimialat yhteensä 922 687 21 686 6 338 276 908 617 755
Maa- metsä- ja kalatalous 16 708 80 24 2 335 14 269
Kaivostoiminta ja louhinta 1 401 17 7 370 1 007
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 7 208 55 9 1 534 5 610
Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 1 907 1 3 259 1 644
Sahatavara, paperi, painaminen 13 221 50 35 2 809 10 327
Öljy-, kumi- ja muovituotteet 4 314 26 30 1 017 3 241
Kemialliset tuotteet, lääkeaineet 7 282 349 92 2 670 4 171
Metallin jalostus ja metallituotteet 12 245 53 61 2 517 9 614
Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet 25 438 480 239 10 118 14 601
Muut koneet ja laitteet 18 949 136 70 5 406 13 337
Kulkuneuvot 3 704 20 12 726 2 946
Muu teollisuus 12 165 76 49 2 119 9 921
Sähkö-, kaasu-, vesi- ja jätehuolto 9 316 74 42 2 309 6 891
Rakentaminen 27 680 35 52 3 027 24 566
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta 93 034 323 143 13 429 79 139
Kuljetus ja varastointi 23 380 36 25 3 078 20 241
Ohjelmistot ja konsultointi 30 659 311 167 12 082 18 099
Muu informaatio ja viestintä 24 129 162 94 8 219 15 654
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 31 590 164 126 9 168 22 132
Julkisen sektorin tutkimuslaitokset 8 258 1 849 356 4 058 1 995
Muu tutkimus ja kehittäminen 4 292 455 105 2 059 1 673
Ammatillinen, tekninen toiminta 74 505 800 492 26 416 46 797
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 28 478 118 53 5 707 22 600
Julkinen hallinto 74 820 1 122 759 26 598 46 341
Yliopistot 27 230 8 217 1 028 12 716 5 269
Muu korkea-asteen koulutus 11 732 988 730 6 623 3 391
Muu koulutus 90 756 656 603 57 546 31 951
Terveys- ja sosiaalipalvelut 179 334 4 128 538 32 923 141 745
Muut toimialat 50 425 675 320 16 505 32 925
Toimiala tuntematon 8 527 230 74 2 565 5 658

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 20.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2012, Liitetaulukko 4. Korkeasti koulutettu työllinen väestö toimialoittain vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tthv/2012/tthv_2012_2014-03-20_tau_004_fi.html