Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Korkeasti koulutettu työllinen väestö toimialoittain vuonna 2011

Toimiala Korkea-asteet yhteensä Tohtorintutkinto Lisensiaatintutkinto Ylempi korkeakouluaste Muut korkea-asteet
 
Toimialat yhteensä 922 687 21 686 6 338 276 908 617 755
Maa- metsä- ja kalatalous 16 708 80 24 2 335 14 269
Kaivostoiminta ja louhinta 1 401 17 7 370 1 007
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 7 208 55 9 1 534 5 610
Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 1 907 1 3 259 1 644
Sahatavara, paperi, painaminen 13 221 50 35 2 809 10 327
Öljy-, kumi- ja muovituotteet 4 314 26 30 1 017 3 241
Kemialliset tuotteet, lääkeaineet 7 282 349 92 2 670 4 171
Metallin jalostus ja metallituotteet 12 245 53 61 2 517 9 614
Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet 25 438 480 239 10 118 14 601
Muut koneet ja laitteet 18 949 136 70 5 406 13 337
Kulkuneuvot 3 704 20 12 726 2 946
Muu teollisuus 12 165 76 49 2 119 9 921
Sähkö-, kaasu-, vesi- ja jätehuolto 9 316 74 42 2 309 6 891
Rakentaminen 27 680 35 52 3 027 24 566
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta 93 034 323 143 13 429 79 139
Kuljetus ja varastointi 23 380 36 25 3 078 20 241
Ohjelmistot ja konsultointi 30 659 311 167 12 082 18 099
Muu informaatio ja viestintä 24 129 162 94 8 219 15 654
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 31 590 164 126 9 168 22 132
Julkisen sektorin tutkimuslaitokset 8 258 1 849 356 4 058 1 995
Muu tutkimus ja kehittäminen 4 292 455 105 2 059 1 673
Ammatillinen, tekninen toiminta 74 505 800 492 26 416 46 797
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 28 478 118 53 5 707 22 600
Julkinen hallinto 74 820 1 122 759 26 598 46 341
Yliopistot 27 230 8 217 1 028 12 716 5 269
Muu korkea-asteen koulutus 11 732 988 730 6 623 3 391
Muu koulutus 90 756 656 603 57 546 31 951
Terveys- ja sosiaalipalvelut 179 334 4 128 538 32 923 141 745
Muut toimialat 50 425 675 320 16 505 32 925
Toimiala tuntematon 8 527 230 74 2 565 5 658

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 20.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2012, Liitetaulukko 4. Korkeasti koulutettu työllinen väestö toimialoittain vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tthv/2012/tthv_2012_2014-03-20_tau_004_fi.html