Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Käsitteet ja määritelmät

HRSTE-henkilöstö

HRSTE-henkilöstöön (human resources in science and technology - education, korkeasti koulutetut) kuuluvat vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Korkea-asteen tutkinnoilla tarkoitetaan seuraavien koulutusasteiden tutkintoja

(Tilastokeskus: Koulutusluokitus 2003, käsikirjoja 1, Helsinki):

5 Alin korkea-aste

6 Alempi korkeakouluaste

7 Ylempi korkeakouluaste

8 Tutkijakoulutusaste

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tthv/kas.html