Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Begrepp och definitioner

HRSTE-arbetskraft

Till HRSTE-arbetskraften (human resources in science and technology - education, högutbildade) hör personer som åtminstone avlagt examen på lägsta högre nivå.

Med examina på högre nivå avses examina inom följande utbildningsstadier (Statistikcentralen: Utbildningsklassificering 2003, handböcker 1, Helsingfors):

5 Utbildning på lägsta högre nivå

6 Lägre högskolenivå

7 Högre högskolenivå

8 Forskarutbildningsnivå

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personresurser inom vetenskap och teknologi [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tthv/kas_sv.html