Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvaus

Korkeasti koulutettu ja osaava henkilöstö on tieteen ja teknologian keskeinen voimavara. Määritelmällisesti varannon muodostavat henkilöt, joilla on vähintään alemman korkea-asteen tutkinto tai jotka toimivat vaativissa asiantuntijatehtävissä. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat tutkijakoulutuksen suorittaneet. Tilastossa kuvataan tieteen ja teknologian henkilövoimavarojen varannon kehitystä, demografista rakennetta, henkilöiden työhön sijoittumista sekä liikkuvuutta. Tilaston laadinnassa noudatetaan OECD:n ja EU:n suosituksia. Tietoja käyttävät julkinen tiede- ja teknologiahallinto, alueelliset viranomaiset ja suunnitteluelimet sekä tutkijat. Henkilöindikaattorit ovat keskeisiä tieteen ja teknologian voimavaroja kuvaavia indikaattoreita.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tthv/meta.html