Beskrivning

Industrins produktionsstatistik omfattar uppgifter om såld produktion och om totalproduktionen efter varunomenklatur. Uppgifterna samlas in årligen från företagen eller deras arbetsställen (näringsgrenar: gruvdrift och utvinning av mineral B samt tillverkning C).

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/meta_sv.html