Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Finlands officiella statistik

Import och export av varor enligt kombinerade nomenklaturen (KN)

Producent:
Tull
Uppgifter: Import och export av varor enligt kombinerade nomenklaturen (KN)
www.tulli.fi
Statistikkalendarier
tulli.fi
Beskrivning: Av varustatistiken som uppgjorts enligt KN-nomenklaturen framgår vilka varor som importeras och exporteras, varornas värde och mängd och hur handeln fördelas mellan olika länder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: import, export, utrikeshandel, intrastat, produkter, varor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Import och export av varor enligt kombinerade nomenklaturen (KN) [e-publikation].
Helsingfors: Tull [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvcn/index_sv.html