Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Utrikeshandel med varor.

Beskrivning

Varuimportens och -exportens struktur beskrivs grovt enligt produkter efter näringsgren, enligt näringsgren samt enligt varornas huvudsakliga användningsändamål.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Import och export av varor enligt produktgrupp (CPA) och näringsgren (NACE) [e-publikation].
Helsinki: Tull [hänvisat: 27.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvcnm/meta_sv.html