Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa 1,1 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 tammikuussa 1,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2004 tammikuussa. Viime vuoden toukokuusta alkanut nopean kasvun ajanjakso hidastui selvästi tammikuussa.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

kuva

Tuotanto kasvoi edelleen useilla päätoimialoilla. Eniten tuotanto lisääntyi tammikuussa elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, 10,0 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi 6,3 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi 4,7 prosenttia. Myös metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi 3,8 prosenttia.

Leuto tammikuu näkyi energiahuollossa, jonka tuotanto laski 15,7 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotanto laski prosentin. Myös muun metalliteollisuuden tuotanto laski 1,1 prosenttia.

Teollisuustuotannon volyymin kausitasoitettu muutos 1/2004-1/2005, %

kuva

 

Kausitasoitusmenetelmä on muuttunut

Tilastokeskus on vaihtanut kausitasoitusmenetelmän aiemmasta X12-menetelmästä Euroopan Unionin tilastoviraston (Eurostatin) suosittelemaan TRAMO/SEATS-menetelmään. Menetelmän vaihto parantaa kausitasoitettujen tietojen laatua ja kansainvälistä vertailtavuutta. Uusi menetelmä poistaa kausivaihtelun vaikutukset aiempaa tehokkaammin. Kausitasoitetut sarjat, trendit ja työpäiväkorjatut sarjat sekä niistä lasketut muutosprosentit muuttuvat aiemmin julkaistuista. Kausitasoitettujen sarjojen muutosprosentit ja vaihtelut tulevat pienenemään aiemmin julkaistuista.

Tilastokeskus laski myös vuoden 2003 lopulliset volyymi-indeksitiedot. Luvut poikkeavat jonkin verran vuoden 2003 ennakollisista tiedoista. Lisäksi painorakenteen tarkistaminen ja uusien toimipaikkojen valinta vaikuttaa vuoden 2004 lukuihin jonkin verran. Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä käytetään ns. ketjuindeksimenetelmää, jossa painorakennetta tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2005 toimialoittaisina painoina käytetään vuoden 2003 jalostusarvo-osuuksia.


Päivitetty 28.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. tammikuu 2005, Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa 1,1 prosenttia vuoden takaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/2005/01/ttvi_2005_01_2005-02-28_kat_001.html