Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, november

Publicerad: 30.4.2008

Industriproduktionen ökade i mars med 2,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 2,5 procent större i mars 2008 än året innan. Övrig metallindustri ökade mest i mars. Produktionen gick upp med 9,9 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 4,3 procent. Tillverkning av elektronik- och elprodukter gick ned med 0,3 procent i mars. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin minskade med 4,2 procent. Mest minskade produktionen inom trä- och pappersindustrin, med 9 procent.

I början av år 2008 har man i tillämpliga delar ytterligare ökat användningen av värdeuppgifter. Därigenom har man kunnat inkludera industriföretagens tjänster i statistiken mer täckande än tidigare. Utöver s.k. industriella tjänster (reparation, service och installation) kan tjänsterna också inkludera andra tjänster såsom forskning och utveckling, administrativa tjänster, royaltyer och licensavgifter och förmedlingstjänster. Åtgärderna har också förbättrat täckningen av det urvalsbaserade månadsindexet.

Fr.o.m. offentliggörandet för januari har Statistikcentralen övergått till att använda årsförändringsprocent som räknats på basis av arbetsdagskorrigerade uppgifter istället för på basis av säsongrensade siffror. Ändringen grundar sig på de senaste internationella rekommendationerna. Tidigare använda säsongrensade indextal, förändringsprocent och alla tidigare publicerade uppgifter finns fortfarande i Statistikcentralens webbtjänst.

De reviderade uppgifterna för mars publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för april 30.5.2008 kl. 9.00.

Mer information om revideringen av volymindexet för industriproduktionen erhålls via

http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/2008/03/ttvi_2008_03_2008-04-30_uut_001 sv.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen
efter näringsgren 3/2007-3/2008, %

 

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen
från föregående månad, %

 

Den procentuella arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen
från motsvarande månad året innan

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2008, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/03/ttvi_2008_03_2008-04-30_tie_001_sv.html