Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, november

Volymindex för industriproduktionen 2009, juli

2009
juli
Offentliggöranden