Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.3.2010

Industriproduktionen var i januari på samma nivå som året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin i januari år 2010 på samma nivå som året innan. Enligt uppgifterna från januari har den efterlängtade ökningen av industriproduktionen ännu inte kommit igång.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen sjönk i januari med 1,8 procent jämfört med föregående månad. Den svaga ökningen av industriproduktionen i slutet av förra året stannade av i januari.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den kraftiga ökningen av produktionen inom skogsindustrin fortsatte också i januari och var 13,1 procent högre än i januari i fjol. Också produktionen inom den kemiska industrin ökade. I januari låg den arbetsdagskorrigerade produktionen 4,3 procent över nivån för året innan. El- och värmeproduktionen gick upp med 12 procent från föregående år. Produktionen inom el- och elektronikindustrin var nästan på samma nivå som året innan. Bland huvudnäringsgrenarna sjönk produktionen mest inom metallindustrin exklusive el- och elektronikindustrin, med -11,2 procent. Livsmedelsindustrins arbetsdagskorrigerade produktion minskade med 2,3 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2009–1/2010, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2009–1/2010, %, TOL 2008

Kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning var 72,8 procent i januari. Året innan var kapacitetsutnyttjandegraden 68 procent. Inom skogsindustrin steg kapacitetsutnyttjandegraden i januari till 78,1 procent, medan den året innan var omkring 10 procentenheter lägre. Den är dock fortfarande omkring 7 procentenheter lägre än på 2000-talet i genomsnitt. Kapacitetsutnyttjandegraden steg också inom den kemiska industrin jämfört med året innan.

Estimering

I fråga om näringsgrenen (26–27) el- och elektronikindustri estimerar Statistikcentralen uppgifterna 8 gånger om året när det gäller volymindexet för industriproduktionen. Vid publiceringstidpunkten har Statistikcentralen inte tillgång till alla uppgifter om näringsgrenen. Eftersom näringsgrenen (26–27) har en vikt på något under 20 procent av hela industrin, kan användningen av estimering ändra indextalen och förändringsprocenten för volymindexet för industriproduktionen, även om uppgifterna för tidigare månader inte revideras inom övriga näringsgrenar.

De reviderade uppgifterna för januari publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 9.4.2010 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Savolainen (09) 1734 2703, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (273,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 10.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/01/ttvi_2010_01_2010-03-10_tie_001_sv.html