Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.5.2010

Industriproduktionen ökade med 1,7 procent i mars

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 1,7 procent större i mars 2010 än året innan. I februari var produktionen 0,8 procent högre än året innan. Under det första kvartalet år 2010 har industriproduktionen ökat med nästan 4 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 1,5 procent jämfört med föregående månad. I februari minskade produktionen med 3,2 procent från januari. I januari ökade produktionen med drygt två procent från december.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av näringsgrenarna ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen mest inom försörjningen av el, gas, värme och kyla, med hela 11,6 procent. Trots driftstopp i produktionen på grund av hamnstrejken ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen inom skogsindustrin i mars med 8,4 procent från året innan. Metallindustrin utan el- och elektronikindustrin ökade från året innan för första gången på nästan ett och ett halvt år. I mars ökade produktionen inom denna näringsgren med 4,4 procent. Produktionen inom den kemiska industrin fortsatte att öka och var i mars något under tre procent högre än året innan. Mest minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen inom el- och elektronikindustrin där produktionen var 2,1 procent lägre än året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2009–3/2010, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2009–3/2010, %, TOL 2008

Kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning fortsatte att stiga i mars. I mars var kapacitetsutnyttjandegraden 74,3 procent, dvs. drygt fyra procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i mars 76,2 procent, vilket var en ökning med omkring 5 procentenheter från året innan. Inom den kemiska industrin har kapacitetsutnyttjandegraden legat på dryga 82 procent hela början av året.

Estimering

Statistikcentralen har utökat användningen av estimering och av indexet för mars har omkring 10 procent estimerats. Tidigare hade omkring 24 procent av indexen för januari och februari estimerats. Inom el- och elektronikindustrin (26–27) har estimering använts i beräkningen av indexen för januari och februari. Nu har de estimerade uppgifterna ersatts och därför har uppgifterna för januari och februari preciserats. Vid statistikföringen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används dessutom skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial. Inom tillverkning är andelen företag med mindre än 50 anställda omkring 13 procent och detta material täcker nästan 70 procent av produktionen hos företag med mindre än 50 anställda. Statistikcentralen har inte tillgång till materialet i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. mars i det här fallet. Betalningsövervakningsmaterialet är tillgängligt när uppgifterna om den aktuella månaden publiceras andra gången, dvs. i uppgifterna för februari. I denna publikation har de estimerade värdena i betalningsövervakningsmaterialet för januari och februari ersatts med de verkliga värdena.Tilläggsuppgifter: Revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen januari-februari 2010

De reviderade uppgifterna för mars publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för april 10.6.2010 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Savolainen (09) 1734 2703, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (260,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 10.05.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/03/ttvi_2010_03_2010-05-10_tie_001_sv.html