Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.9.2010

Teollisuustuotannon kasvu jatkui heinäkuussa

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 heinäkuussa 9,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuussa tuotanto oli 16,2 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2010 tammi-heinäkuussa teollisuustuotanto on kasvanut 8,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Kausitasoitettu tuotanto väheni heinäkuussa 3,3 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Kesäkuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 3,1 prosenttia toukokuusta. Toukokuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 1,7 prosenttia huhtikuusta.

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Suuri osa päätoimialoista kasvoi heinäkuussa. Eniten tuotanto kasvoi metsäteollisuudessa, 20 prosenttia. Metalliteollisuudessa (pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus) tuotanto kasvoi 13,6 prosenttia. Sähkön tuotanto jatkoi vahvaa kasvuaan. Sen tuotanto kasvoi heinäkuussa 13,3 prosenttia vuoden takaisesta. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi heinäkuussa vajaat 2 prosenttia. Kesäkuussa kemianteollisuuden tuotanto oli runsaat 13 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Sähkö- ja elektroniikka teollisuuden tuotanto väheni vajaan prosentin. Elintarviketeollisuuden tuotanto laski heinäkuussa 1,6 prosenttia.

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 7/2009-7/2010, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 7/2009-7/2010, %, TOL 2008

Heinäkuussa teollisuuden kapasiteetista oli käytössä lähes 70 prosenttia eli 9,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli heinäkuussa käytössä 75 prosenttia, missä oli nousua vuoden takaiseen lähes 17 prosenttiyksikköä. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli heinäkuussa 67,7 prosenttia eli 9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Estimointi

Tilastokeskus on lisännyt estimoinnin käyttöä ja heinäkuun indeksistä on noin 10 prosenttia estimoitu. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (26-27) estimointia on käytetty heinäkuun indeksin laskennassa. Alle 50 hengen yritysten tuotannon tilastointiin käytetään Verohallinnon arvonlisäverotietoja. Alle 50 hengen yritysten osuus teollisuustuotannosta on noin 13 prosenttia ja tällä aineistolla katetaan lähes 70 prosenttia alle 50 hengen yritysten tuotannosta. Tämä aineisto ei ole Tilastokeskuksen käytettävissä teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisuaikataulussa. Näin ollen julkaistavassa kuukaudessa eli tässä tapauksessa heinäkuussa näiden yritysten tiedot estimoidaan. Verohallinnon aineisto on käytettävissä julkaistaessa kuukautta toisen kerran eli kesäkuun tiedoissa.

Tarkennetut heinäkuun tiedot julkaistaan elokuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 8.10.2010 kello 9.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu. Tilastokeskus julkaisee ns. lopulliset vuosivolyymi-indeksit vuodelle 2009 elokuun indeksin yhteydessä 8.10.2010. Ennakollisen kuukausivolyymi-indeksin laskenta perustuu noin 1000 toimipaikan tai yrityksen otokseen. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu teollisuuden rakennetilastossa laskettuun teollisuuden alue- ja toimialatilastoon. Samassa yhteydessä myös toimipaikoittaiset ja toimialoittaiset painot muutetaan vastaamaan vuoden 2009 tilannetta. Muutokset vaikuttavat vuoden 2009 ja alkuvuoden 2010 tietoihin.


Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2010, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (333,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. heinäkuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/2010/07/ttvi_2010_07_2010-09-10_tie_001_fi.html