Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.9.2010

Industriproduktionen fortsatte att öka i juli

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 9,2 procent högre i juli 2010 än året innan. I juni var produktionen 16,2 procent högre än året innan. Under januari–juli 2010 har industriproduktionen ökat med 8,2 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i juli med 3,3 procent jämfört med föregående månad. I juni ökade den säsongrensade produktionen med 3,1 procent från maj. I maj ökade den säsongrensade produktionen med 1,7 procent från april.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

En stor del av huvudnäringsgrenarna ökade i juli. Mest ökade produktionen inom skogsindustrin, med 20 procent. Inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) ökade produktionen med 13,6 procent. Elproduktionen fortsatte att öka kraftigt. Den ökade i juli med 13,3 procent från året innan. Produktionen inom den kemiska industrin ökade i juli med något under 2 procent. I juni var produktionen inom den kemiska industrin drygt 13 procent större än året innan. Produktionen inom el- och elektronikindustrin minskade med något under en procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin minskade i juli med 1,6 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2009–7/2010, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2009–7/2010, %, TOL 2008

I juli var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning nästan 70 procent, dvs. 9,7 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 75 procent, vilket var en ökning med nästan 17 procentenheter från året innan. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 67,7 procent, dvs. 9 procentenheter högre än året innan.

Estimering

Statistikcentralen har utökat användningen av estimering och av indexet för juli har omkring 10 procent estimerats. Inom el- och elektronikindustrin (26–27) har estimering använts i beräkningen av indexet för juli. Vid statistikföringen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens momsuppgifter. Inom industriproduktionen är andelen företag med mindre än 50 anställda omkring 13 procent och detta material täcker nästan 70 procent av produktionen hos företag med mindre än 50 anställda. Statistikcentralen har inte tillgång till materialet i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. juli i det här fallet. Skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial är tillgängligt när uppgifterna om den aktuella månaden publiceras andra gången, dvs. i uppgifterna för juni.

De reviderade uppgifterna för juli publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i augusti 8.10.2010 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats. Statistikcentralen publicerar de s.k. slutliga årsvolymindexen för år 2009 i samband med indexet för augusti 8.10.2010. Beräkningen av det preliminära månatliga volymindexet baserar sig på ett urval av omkring 1 000 arbetsställen eller företag. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet bygger på områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin som beräknats i statistiken över industristrukturen. Samtidigt ändras också vikterna efter arbetsställe och näringsgren för att motsvara situationen år 2009. Ändringarna inverkar på uppgifterna för år 2009 och början av år 2010.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (262,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 10.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/07/ttvi_2010_07_2010-09-10_tie_001_sv.html