Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tarkentumisesta

Vuoden 2009 lopullinen indeksi

Tilastokeskus on laskenut lopullisen indeksin vuodelle 2009. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu teollisuuden rakennetilastossa laskettuun teollisuuden alue- ja toimialatilastoon. Tarkempia tietoja tilaston kuvauksesta oheisessa osoitteessa http://tilastokeskus.fi/meta/til/atoi.html. 3-numerotoimialatason bruttoarvonmuutokset on jaettu vastaavien toimialojen tuottajahintaindeksin muutoksella. Saadulla kertoimella on korjattu ennakollista kuukausi-indeksin vuosimuutosta. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskennalla on vaikutuksia vuoden 2009 indeksipistelukuihin ja muutosprosentteihin.

Alla on taulukko, josta käy ilmi ennakollisen kuukausi-indeksin ja lopullisen vuosi-indeksin vuosimuutokset toimialoittain.

TOL 2008 Vuosi-indeksi 2009, prosenttimuutos
Ennakollinen Lopullinen
Koko teollisuus (BCDE) -20,9 -18,1
Teollisuus ( C ) -23,3 -20,3
Elintarviketeollisuus (10-11) -1,2 -3,3
Metsäteollisuus (16-17) -20,3 -19,5
Kemianteollisuus (19-22) -13,4 -9,4
Metalliteollisuus (24-30) -30 -25,3
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) -33,7 -23,1
Metalliteollisuus (24-30) pl. (26-27) -27,1 -26,6
Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (D) -7,4 -0,6

Vuoden 2010 tammi-heinäkuun muutokset

Ketjuindeksiperiaatteen mukaan toimialojen jalostusarvopainot on vaihdettu vastaamaan vuoden 2009 tilannetta. Myös toimipaikkakohtaiset painot on vaihdettu vastaamaan vuoden 2009 tilannetta. Lisäksi toimialalla sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) on tarkennettu käytettyjä deflaattoreita. Näillä muutoksilla on ollut vaikutusta alkuvuoden pistelukuihin ja muutosprosentteihin.

Tilastokeskus julkaisi 10.9.2010 tammi-heinäkuun kasvuksi koko teollisuudessa (TOL BCDE) 8,2 %. Vuoden 2009 lopullisilla tiedoilla sekä uusia jalostusarvo- ja toimipaikkapainoja käyttäen tammi-heinäkuun kasvuksi koko teollisuudessa (TOL BCDE) tulee 2,7 %. Kasvuprosentin pieneneminen alkuvuonna johtuu mm. siitä, että vuoden 2009 lopullinen indeksi (-18,1 %) ei laskenut yhtä paljon kuin ennakollinen indeksi (-20,9 %). Lisäksi kasvuprosentin pienenemistä selittää toimialojen välisen painorakenteen muuttuminen. Etenkin metsäteollisuuden ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden jalostusarvo-osuudet pienenivät huomattavasti vuonna 2009. Vastaavasti mm. elintarviketeollisuuden ja kemianteollisuuden jalostusarvo-osuudet kasvoivat.


Päivitetty 8.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. elokuu 2010, Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tarkentumisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/08/ttvi_2010_08_2010-10-08_uut_001.html