Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.2.2011

Teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa 8,9 prosenttia

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 joulukuussa 8,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Marraskuussa tuotanto oli 7,8 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2010 teollisuustuotanto kasvoi ennakkotietojen mukaan 6 prosenttia. Viime vuonna saavutettiin vuoden 2005 tuotannon taso. Tuotannon taso oli kriisivuonna 2009 pudonnut vuoden 2003 tasolle.

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi joulukuussa prosentin edelliseen kuukauteen verrattuna. Marraskuussa tuotanto väheni 0,5 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Lokakuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 1,6 prosenttia syyskuusta.

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Useimpien päätoimialojen tuotanto kasvoi joulukuussa. Toimialoista eniten kasvoi kaivostoiminta ja louhinta. Sen tuotanto oli peräti 25,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2009 joulukuussa. Kaivostoiminnan voimakas kasvu on jatkunut useita kuukausia. Sähköntuotannon reipas kasvu on jatkunut toista vuotta. Joulukuussa sen tuotanto oli kasvanut lähes 12 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 10,8 prosenttia vuoden 2009 joulukuusta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kasvoi 5,7 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 5,6 prosenttia vuoden takaisesta. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi 4,5 prosenttia. Päätoimialoista tuotanto laski ainoastaan elintarviketeollisuudessa. Sen tuotanto laski 2,8 prosenttia.

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 12/2009-12/2010, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 12/2009-12/2010, %, TOL 2008

Joulukuussa teollisuuden kapasiteetista oli käytössä 77,9 prosenttia eli 13,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli joulukuussa käytössä 80,2 prosenttia. Nousua vuoden takaiseen oli 12,8 prosenttiyksikköä. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli joulukuussa 77,9 prosenttia eli 17,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Teollisuustuotannon (BCDE) vuosimuutos 2000–2010, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon (BCDE) vuosimuutos 2000–2010, %, TOL 2008

Estimointi

Tilastokeskus on lisännyt estimoinnin käyttöä. Tärkein syy tietojen tarkentumiseen on toimialalla 26-27 käytetty estimointi. Eräiltä pörssiyhtiöiltä ei saada tietoja tilastotuotannon aikataulussa ja tietoja joudutaan tästä syystä estimoimaan. Toimialan tiedot joudutaan estimoimaan 8 kertaa vuodessa. Esim. loka-marraskuun tiedot estimoitiin. Joulukuun tietojen yhteydessä saatiin myös loka- ja marraskuun tiedot, jotka tarkentuivat ylöspäin. Alle 50 hengen yritysten tuotannon tilastointiin käytetään Verohallinnon kausiverotietoja. Alle 50 hengen yritysten osuus teollisuustuotannosta on noin 13 prosenttia ja tällä aineistolla katetaan lähes 70 prosenttia alle 50 hengen yritysten tuotannosta. Tämä aineisto ei ole Tilastokeskuksen käytettävissä teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisuaikataulussa. Näin ollen julkaistavassa kuukaudessa eli tässä tapauksessa joulukuussa näiden yritysten tiedot estimoidaan. Verohallinnon aineisto on käytettävissä julkaistaessa kuukautta toisen kerran eli tammikuun tiedoissa.

Tarkennetut joulukuun tiedot julkaistaan tammikuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 10.3.2011 kello 9.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.


Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2010, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (334,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. joulukuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/2010/12/ttvi_2010_12_2011-02-10_tie_001_fi.html