Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.2.2011

Industriproduktionen ökade i december med 8,9 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 8,9 procent högre i december år 2010 än året innan. I november var produktionen 7,8 procent högre än året innan. Enligt de preliminära uppgifterna ökade industriproduktionen år 2010 med 6 procent. I fjol uppnåddes samma produktionsnivå som år 2005. Under krisåret 2009 hade produktionsnivån sjunkit till 2003 års nivå.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i december med en procent jämfört med föregående månad. I november minskade produktionen med 0,5 procent jämfört med föregående månad. I oktober ökade den säsongrensade produktionen med 1,6 procent från september.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I december ökade produktionen inom de flesta huvudnäringsgrenar. Mest ökade utvinning av mineral, där produktionen var hela 25,1 procent större än i december år 2009. Den kraftiga ökningen av utvinningsverksamheten har pågått i flera månader. Den rejäla ökningen av elproduktionen har pågått i mer än ett år. I december hade produktionen ökat med nästan 12 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 10,8 procent jämfört med december 2009. Inom el- och elektronikindustrin ökade produktionen med 5,7 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 5,6 procent från året innan. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 4,5 procent. Av huvudnäringsgrenarna sjönk produktionen bara inom livsmedelsindustrin. Dess produktion sjönk med 2,8 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2009–12/2010, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2009–12/2010, %, TOL 2008

I december var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 77,9 procent, dvs. 13,9 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 80,2 procent. Jämfört med föregående år var ökningen 12,8 procentenheter. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 77,9 procent, dvs. 17,5 procentenheter högre än året innan.

Årsförändring inom industriproduktionen (BCDE) 2000–2010, %, TOL 2008

Årsförändring inom industriproduktionen (BCDE) 2000–2010, %, TOL 2008

Estimering

Statistikcentralen har utökat användningen av estimering. Den viktigaste orsaken till revideringen av uppgifterna är den estimering som använts inom näringsgrenen 26–27. Eftersom Statistikcentralen inte erhåller uppgifter från ett antal börsbolag inom tidtabellen för statistikproduktionen måste uppgifterna estimeras. Näringsgrensuppgifterna måste estimeras 8 gånger om året. Uppgifterna estimerades t.ex. för oktober-november. I samband med uppgifterna för december erhölls också uppgifterna för oktober och november, som reviderades uppåt. Vid statistikföringen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens periodskatteuppgifter. Inom industriproduktionen är andelen företag med mindre än 50 anställda omkring 13 procent och detta material täcker nästan 70 procent av produktionen hos företag med mindre än 50 anställda. Statistikcentralen har inte tillgång till detta material i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. december i det här fallet. Skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial är tillgängligt när uppgifterna om den aktuella månaden publiceras andra gången, dvs. i uppgifterna för januari.

De reviderade uppgifterna för december publiceras 10.3.2011 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för januari. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (265,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 10.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/12/ttvi_2010_12_2011-02-10_tie_001_sv.html