Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, november

Publicerad: 10.9.2014

Industriproduktionen minskade i juli med 2,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,6 procent i juli 2014 jämfört med juli 2013. Under januari–juli minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 3,8 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i juli med 0,3 procent jämfört med juni. I juni ökade den säsongrensade produktionen med 0,6 procent. I maj minskade produktionen med 0,4 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i juli inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom metallindustrin, med 5,9 procent. Inom livsmedelsindustrin minskade produktionen med 4,3 procent. Mest ökade utvinning av mineral, med 15,3 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade i juli med 7,1 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2013–7/2014, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2013–7/2014, %, TOL 2008

I juli var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 73,7 procent, dvs. 1,3 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 79,2 procent, dvs. en procentenhet lägre än i juli 2013. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 73,4 procent, dvs. en procentenhet lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för juli 2014 publiceras 10.10.2014 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för augusti 2013. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (335,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/07/ttvi_2014_07_2014-09-10_tie_001_sv.html