Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i februari med 0,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 0,1 procent i februari 2020 jämfört med februari 2019. Den säsongrensade produktionen ökade däremot i februari med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade med 0,3 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i februari med 0,1 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2020 Febr. / 2019 Febr. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2020 Febr. / 2019 Febr. Säsongrensad procentuell förändring, 2020 Febr. / 2020 Jan.
B Utvinning av mineral 2,5 16,1 16,1 13,0
BCD Hela industrin 100,0 -0,2 -0,1 0,8
C Tillverkning 86,3 -0,7 -0,3 0,1
10 Livsmedelsframställning 6,3 3,0 2,3 -0,1
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 2,1 1,4 0,4
11 Framställning av drycker 1,1 -2,8 -2,7 4,6
13 Textilvarutillverkning 0,5 3,8 2,1 17,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 1,6 5,4 10,1
14 Tillverkning av kläder 0,3 5,8 6,7 7,3
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -9,0 -13,1 -6,0
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,8 -22,5 -22,2 -6,1
16-17 Skogsindustri 14,5 -32,4 -31,8 -22,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10,6 -35,9 -35,9 -26,3
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -4,4 -5,3 1,0
19-22 Kemisk industri 15,9 -1,9 -1,9 -0,2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 5,0 4,5 0,3
24 Stål- och metallframställning 5,2 20,5 17,9 8,9
24-30_33 Metallidustri 41,4 10,1 10,6 3,5
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,4 4,5 4,6 1,5
26-27 El- och elektronikindustri 9,6 12,3 13,8 6,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,0 10,1 12,2 -0,2
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,0 0,1 -5,2 -4,0
31 Tillverkning av möbler 1,1 -2,8 -2,9 -5,1
32 Annan tillverkning 0,7 -1,7 1,6 0,5
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,5 3,0 -0,4 -0,3
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 76,7 -2,9 -3,2 -1,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,3 -1,3 -1,3 2,5
Investeringvaror 27,0 10,3 11,4 4,1
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -0,3 -0,1 -3,2
Råmaterial och kapitalvaror 44,2 -8,5 -9,5 -3,2
Andra konsumptionsvaror 13,3 2,2 2,9 7,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2020, Industriproduktionen minskade i februari med 0,1 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/02/ttvi_2020_02_2020-04-09_kat_001_sv.html