Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i mars med 2,8 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 2,8 procent i mars 2020 jämfört med mars 2019. Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 1,9 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade med 3,4 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 1,7 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2020 Mars / 2019 Mars Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2020 Mars / 2019 Mars Säsongrensad procentuell förändring, 2020 Mars / 2020 Febr.
B Utvinning av mineral 2,5 -1,9 -1,9 -8,6
BCD Hela industrin 100,0 5,1 2,8 1,9
C Tillverkning 86,3 5,9 3,4 1,7
10 Livsmedelsframställning 6,3 4,9 1,1 -0,6
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 3,9 0,2 -0,6
11 Framställning av drycker 1,1 -1,4 -4,8 -0,6
13 Textilvarutillverkning 0,5 10,0 6,4 -1,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -3,1 -8,3 -7,5
14 Tillverkning av kläder 0,3 -22,7 -25,4 -12,8
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -3,3 -9,3 2,1
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,8 1,2 -2,3 28,5
16-17 Skogsindustri 14,5 1,1 0,3 39,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10,6 1,1 1,1 46,6
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -8,5 -10,7 -1,0
19-22 Kemisk industri 15,9 20,8 20,8 23,8
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 3,6 -0,1 -2,4
24 Stål- och metallframställning 5,2 2,6 1,4 -7,1
24-30_33 Metallidustri 41,4 4,7 1,8 -3,0
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,4 3,1 0,3 -1,6
26-27 El- och elektronikindustri 9,6 10,5 7,2 -3,0
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,0 2,9 0,0 -3,6
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,0 -8,0 -11,9 -2,1
31 Tillverkning av möbler 1,1 1,0 -3,4 -0,1
32 Annan tillverkning 0,7 -6,2 -10,0 -3,7
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,5 7,1 5,0 2,4
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 76,7 5,1 2,8 4,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,3 0,1 0,1 2,9
Investeringvaror 27,0 4,6 2,0 -3,0
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -1,7 -5,9 -2,8
Råmaterial och kapitalvaror 44,2 4,0 2,2 6,2
Andra konsumptionsvaror 13,3 15,5 11,5 3,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2020, Industriproduktionen ökade i mars med 2,8 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/03/ttvi_2020_03_2020-05-08_kat_001_sv.html