Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.7.2020
B Utvinning av mineral 01/2020 -13,2 -12,9 0,3
02/2020 16,1 15,4 -0,7
03/2020 -1,9 -4,1 -2,2
04/2020 -7,4 -2,9 4,5
BCD Hela industrin 01/2020 -1,8 -2,9 -1,1
02/2020 -0,2 -1,4 -1,2
03/2020 5,1 5,4 0,3
04/2020 -3,1 -4,1 -1,0
C Tillverkning 01/2020 -0,7 -1,8 -1,1
02/2020 -0,7 -2,0 -1,3
03/2020 5,9 6,3 0,4
04/2020 -3,3 -4,6 -1,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2020 -7,8 -9,1 -1,3
02/2020 -1,3 -1,6 -0,3
03/2020 0,1 -0,1 -0,2
04/2020 -0,4 -0,2 0,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Jussi Haavisto 029 551 3341, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/05/ttvi_2020_05_2020-07-10_rev_001_sv.html