Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.7.2020

Industriproduktionen sjönk i maj både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i maj med 1,2 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 3,8 procent i maj 2020 jämfört med maj 2019. Maj 2020 hade två arbetsdagar färre än maj 2019. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade under januari–maj med 1,7 procent från året innan.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/05

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/05

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade produktionen inom industrin i maj mest inom el- och elektronikindustrin, med 8,2 procent och inom metallindustrin, med 1,3 procent jämfört med föregående månad. Produktionen minskade kraftigast från föregående månad inom den kemiska industrin, med 9,8 procent, inom utvinning av mineral, med 9,1 procent, och inom skogsindustrin, med 2,2 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 04/2020–05/2020, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 04/2020–05/2020, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för maj 2020 publiceras 10.8.2020 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juni 2020. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Jussi Haavisto 029 551 3341, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (363,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/05/ttvi_2020_05_2020-07-10_tie_001_sv.html