Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i juni med 6,9 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 6,9 procent i juni 2020 jämfört med juni 2019. Den säsongrensade produktionen minskade i juni med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade med 7,3 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i juni med 0,4 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2020 Juni / 2019 Juni Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2020 Juni / 2019 Juni Säsongrensad procentuell förändring, 2020 Juni / 2020 Maj
B Utvinning av mineral 2,5 4,0 4,0 -14,0
BCD Hela industrin 100,0 -2,7 -6,9 -0,8
C Tillverkning 86,3 -2,7 -7,3 -0,4
10 Livsmedelsframställning 6,3 1,2 -6,0 2,3
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 2,1 -5,1 3,6
11 Framställning av drycker 1,1 4,5 -2,7 11,6
13 Textilvarutillverkning 0,5 4,4 -2,2 1,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -3,4 -13,1 -0,7
14 Tillverkning av kläder 0,3 -8,8 -15,1 0,7
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -14,0 -24,8 7,4
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,8 5,4 -1,8 1,2
16-17 Skogsindustri 14,5 -5,0 -6,9 0,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10,6 -9,0 -9,0 -0,3
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -17,5 -21,6 2,8
19-22 Kemisk industri 15,9 -11,4 -11,4 -3,4
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 5,0 -2,3 -0,9
24 Stål- och metallframställning 5,2 -7,4 -9,9 -2,7
24-30_33 Metallidustri 41,4 1,6 -3,8 0,3
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,4 1,9 -3,7 2,0
26-27 El- och elektronikindustri 9,6 -0,3 -6,0 -5,7
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,0 11,2 5,0 7,7
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,0 -5,2 -13,2 10,5
31 Tillverkning av möbler 1,1 -4,9 -13,0 0,2
32 Annan tillverkning 0,7 -20,2 -26,6 -0,5
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,5 2,7 -1,3 3,8
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 76,7 -2,5 -6,8 1,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,3 -2,8 -2,8 -0,0
Investeringvaror 27,0 4,0 -1,2 1,0
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -3,6 -11,9 1,1
Råmaterial och kapitalvaror 44,2 -2,0 -5,4 -2,1
Andra konsumptionsvaror 13,3 -15,4 -21,2 0,7

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2020, Industriproduktionen minskade i juni med 6,9 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/06/ttvi_2020_06_2020-08-10_kat_001_sv.html