Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.8.2020
B Utvinning av mineral 01/2020 -13,2 -12,9 0,3
02/2020 16,1 15,4 -0,7
03/2020 -1,9 -4,1 -2,2
04/2020 -7,4 -2,9 4,5
05/2020 34,4 29,2 -5,2
BCD Hela industrin 01/2020 -1,8 -2,9 -1,1
02/2020 -0,2 -1,3 -1,1
03/2020 5,1 5,3 0,2
04/2020 -3,1 -3,9 -0,8
05/2020 -8,0 -8,8 -0,8
C Tillverkning 01/2020 -0,7 -1,9 -1,2
02/2020 -0,7 -2,0 -1,3
03/2020 5,9 6,3 0,4
04/2020 -3,3 -4,5 -1,2
05/2020 -9,4 -10,2 -0,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2020 -7,8 -9,1 -1,3
02/2020 -1,3 -1,6 -0,3
03/2020 0,1 -0,1 -0,2
04/2020 -0,4 0,4 0,8
05/2020 -2,6 -2,0 0,6

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/06/ttvi_2020_06_2020-08-10_rev_001_sv.html