Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.9.2020
B Utvinning av mineral 01/2020 -13,5 -12,9 0,6
02/2020 16,1 15,4 -0,7
03/2020 -1,9 -4,1 -2,2
04/2020 -7,4 -3,0 4,4
05/2020 34,4 29,1 -5,3
06/2020 4,0 4,4 0,4
BCD Hela industrin 01/2020 -2,3 -2,9 -0,6
02/2020 -0,2 -1,3 -1,1
03/2020 5,1 5,4 0,3
04/2020 -3,1 -4,0 -0,9
05/2020 -8,0 -8,9 -0,9
06/2020 -2,7 -3,0 -0,3
C Tillverkning 01/2020 -1,1 -1,9 -0,8
02/2020 -0,7 -2,0 -1,3
03/2020 5,9 6,3 0,4
04/2020 -3,3 -4,6 -1,3
05/2020 -9,4 -10,3 -0,9
06/2020 -2,7 -3,0 -0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2020 -9,0 -9,1 -0,1
02/2020 -1,3 -1,6 -0,3
03/2020 0,1 -0,1 -0,2
04/2020 -0,4 0,4 0,8
05/2020 -2,6 -2,0 0,6
06/2020 -2,8 -3,0 -0,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/07/ttvi_2020_07_2020-09-10_rev_001_sv.html