Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.9.2020

Industriproduktionen ökade i juli från föregående månad men sjönk från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i juli med 0,9 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 6,1 procent i juli 2020 jämfört med juli 2019. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade under januari–juli med 3,3 procent från året innan.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/07

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/07

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren minskade den säsongrensade industriproduktionen i juli inom nästan alla näringsgrenar. Mest minskade den inom näringsgrenen utvinning av mineral, dvs. med 11,9 procent från föregående månad. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 1,7 procent, inom metallindustrin och skogsindustrin med 0,7 procent jämfört med juni. Bara inom livsmedelsindustrin ökade produktionen något, med 1,6 procent.

Jämfört med året innan ökade produktionen bara inom den kemiska industrin, med 1,0 procent jämfört med juli 2019. Inom alla andra huvudnäringsgrenar visade produktionen en minskning. Nedgången var kraftigast inom utvinning av mineral också när man jämför med året innan. Produktionen minskade där med 22,4 procent. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 11,2 procent, inom skogsindustrin med 8,4 procent och inom metallindustrin med 8,1 procent från året innan. Produktionen inom livsmedelsindustrin minskade med 1,2 procent från året innan.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 06/2020–07/2020, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 06/2020–07/2020, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för juli 2020 publiceras 9.10.2020 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för augusti 2020. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (367,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/07/ttvi_2020_07_2020-09-10_tie_001_sv.html