Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i september med 6,0 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 6,0 procent i september 2020 jämfört med september 2019. Den säsongrensade produktionen minskade i september med 2,1 procent jämfört föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade med 5,3 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i september med 1,4 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2020 Sept. / 2019 Sept. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2020 Sept. / 2019 Sept. Säsongrensad procentuell förändring, 2020 Sept. / 2020 Aug.
B Utvinning av mineral 2,5 -17,1 -17,1 20,9
BCD Hela industrin 100,0 -3,9 -6,0 -2,1
C Tillverkning 86,3 -3,0 -5,3 -1,4
10 Livsmedelsframställning 6,3 1,9 -1,7 -0,9
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 1,6 -2,0 -1,3
11 Framställning av drycker 1,1 0,1 -3,4 -3,6
13 Textilvarutillverkning 0,5 2,6 -0,4 -8,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 5,4 1,4 -3,2
14 Tillverkning av kläder 0,3 18,7 14,4 9,3
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -11,6 -15,5 -8,4
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,8 0,7 -2,8 -0,5
16-17 Skogsindustri 14,5 -6,3 -7,2 0,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10,6 -9,1 -9,1 1,2
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -9,4 -11,5 -0,5
19-22 Kemisk industri 15,9 0,7 0,7 1,1
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 -1,3 -4,8 -0,1
24 Stål- och metallframställning 5,2 -4,8 -6,0 1,2
24-30_33 Metallidustri 41,4 -3,2 -5,8 -3,2
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,4 -0,6 -3,4 -1,0
26-27 El- och elektronikindustri 9,6 -0,9 -3,7 -7,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,0 -5,0 -7,7 -4,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,0 -9,4 -13,4 1,2
31 Tillverkning av möbler 1,1 -11,5 -15,3 -2,0
32 Annan tillverkning 0,7 7,1 2,8 0,2
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,5 -0,1 -2,0 -0,8
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 76,7 -2,6 -4,7 -1,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,3 -7,2 -7,2 -7,9
Investeringvaror 27,0 -2,9 -5,3 -4,1
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -5,7 -9,8 -0,8
Råmaterial och kapitalvaror 44,2 -3,5 -5,2 0,5
Andra konsumptionsvaror 13,3 -1,0 -4,3 -3,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2020, Industriproduktionen minskade i september med 6,0 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/09/ttvi_2020_09_2020-11-10_kat_001_sv.html