Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.11.2020
B Utvinning av mineral 01/2020 -12,9 -12,8 0,1
02/2020 15,4 15,8 0,4
03/2020 -4,1 -3,9 0,2
04/2020 -7,4 -3,0 4,4
05/2020 34,4 29,1 -5,3
06/2020 4,0 4,5 0,5
07/2020 -22,4 -24,5 -2,1
08/2020 -26,8 -26,7 0,1
BCD Hela industrin 01/2020 -2,7 -2,9 -0,2
02/2020 -1,2 -1,3 -0,1
03/2020 5,7 5,4 -0,3
04/2020 -3,1 -4,0 -0,9
05/2020 -8,0 -8,9 -0,9
06/2020 -2,7 -3,0 -0,3
07/2020 -6,1 -6,2 -0,1
08/2020 -4,5 -4,9 -0,4
C Tillverkning 01/2020 -1,6 -1,9 -0,3
02/2020 -1,8 -1,9 -0,1
03/2020 6,7 6,3 -0,4
04/2020 -3,3 -4,6 -1,3
05/2020 -9,4 -10,4 -1,0
06/2020 -2,7 -3,0 -0,3
07/2020 -5,7 -5,9 -0,2
08/2020 -4,1 -4,5 -0,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2020 -9,1 -9,1 0,0
02/2020 -1,6 -1,6 0,0
03/2020 -0,1 -0,1 0,0
04/2020 -0,4 0,4 0,8
05/2020 -2,6 -2,0 0,6
06/2020 -2,8 -3,2 -0,4
07/2020 -4,0 -3,1 0,9
08/2020 0,6 0,0 -0,6

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/09/ttvi_2020_09_2020-11-10_rev_001_sv.html