Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.2.2021

Industriproduktionen sjönk i december från både föregående månad och året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) sjönk i december med 0,9 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen sjönk den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 2,5 procent i december 2020 jämfört med december år 2019. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade under januari–december med 3,1 procent från året innan.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/12

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/12

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Sett till huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i december inom flera näringsgrenar. Störst var ökningen inom näringsgrenen utvinning av mineral, dvs. 4,4 procent från föregående månad. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 3,2 procent och produktionen inom den kemiska industrin med 3,1 procent jämfört med november. I december minskade produktionen mest inom el- och elektronikindustrin, med 5,1 procent, samt inom metallindustrin, med 3,0 procent.

Jämfört med året innan ökade produktionen inom två huvudnäringsgrenar. Inom den kemiska industrin var ökningen 13,9 procent och inom utvinning av mineral 8,5 procent jämfört med året innan. Minskningen av produktionen var kraftigast inom metallindustrin, dvs. 6,3 procent, och inom el- och elektronikindustrin, dvs. 3,4 procent jämfört med december år 2019.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 11/2020–12/2020, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 11/2020–12/2020, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för december 2020 publiceras 10.3.2021 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för januari 2021. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (371,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/12/ttvi_2020_12_2021-02-10_tie_001_sv.html