Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.4.2021

Industriproduktionen ökade i februari både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i februari med 3,4 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 5,5 procent i februari 2021 jämfört med februari 2020.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/02

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/02

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i februari inom alla näringsgrenar. Kraftigast var ökningen av produktionen inom näringsgrenarna utvinning av mineral, 4,8 procent, el- och elektronikindustrin, 4,2 procent, och försörjning av el, gas, värme och kyla, 4,1 procent från föregående månad. Produktionen inom livsmedelsindustrin ökade med 1,8 procent i februari från föregående månad. Ökningen var mest moderat jämfört med föregående månad inom skogsindustrin, 0,4 procent.

Jämfört med året innan ökade produktionen däremot mest inom skogsindustrin, med 37,6 procent. Ökningen beror på stridsåtgärderna inom branschen i februari 2020, som för ett år sedan drog ned produktionen inom skogsindustrin så att den stannade klart på minus. Också inom flera andra huvudnäringsgrenar var produktionen större än året innan. Inom försörjning av el, gas, värme och kyla ökade produktionen i februari med 8,2 procent och inom el- och elektronikindustrin med 4,6 procent. Produktionen minskade mest inom utvinning av mineral, med 13,2 procent jämfört med februari 2020.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 01/2021–02/2021, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 01/2021–02/2021, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för februari 2021 publiceras 10.5.2021 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för mars 2021. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (322,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/02/ttvi_2021_02_2021-04-09_tie_001_sv.html