Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2022, januari

Publicerad: 8.10.2021

Industriproduktionen ökade i augusti både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i augusti med 1,4 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 4,4 procent i augusti 2021 jämfört med augusti år 2020.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/08

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/08

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i augusti mest inom näringsgrenen el- och elektronikindustri, med 11,8 procent från föregående månad. Inom metallindustrin ökade produktionen med 3,9 procent och inom försörjningen av el, gas, värme och kyla med 1,8 procent jämfört med juli. Inom skogsindustrin sjönk produktionen med 0,9 procent från föregående månad och inom livsmedelsindustrin med 2,2 procent.

Jämfört med året innan ökade produktionen åter mest inom skogsindustrin, med 9,9 procent. Produktionen ökade jämfört med året innan inom näringsgrenarna metallindustri, med 7,9 procent, el- och elektronikindustri, med 7,5 procent och försörjning av el, gas, värme och kyla, med 6,4 procent. Däremot minskade produktionen inom den kemiska industrin med 2,3 procent jämfört med året innan.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 07/2021–08/2021, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 07/2021–08/2021, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för augusti 2021 publiceras 10.11.2021 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för september 2021. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (327,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/08/ttvi_2021_08_2021-10-08_tie_001_sv.html