Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.2.2022

Industriproduktionen ökade i december både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i december med 3,1 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 11,5 procent i december 2021 jämfört med december år 2020.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/12

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/12

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Sett till huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i december inom alla näringsgrenar jämfört med november. Produktionen ökade mest inom näringsgrenen försörjning av el, gas, värme och kyla, dvs. med 9,9 procent från föregående månad. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med 4,2 procent från föregående månad och inom utvinning av mineral med 1,9 procent. Inom metallindustrin ökade produktionen med 1,5 procent, inom skogsindustrin med 1,4 procent och inom el- och elektronikindustrin med 0,8 procent jämfört med november.

Jämfört med året innan ökade produktionen inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Produktionen ökade mest inom skogsindustrin, med 16,4 procent och inom metallindustrin, med 13,6 procent jämfört med december 2020. Inom försörjning av el, gas, värme och kyla ökade produktionen med 13,5 procent, inom el- och elektronikindustrin med 5,8 procent, inom den kemiska industrin med 5,0 procent och inom livsmedelsindustrin med 2,4 procent jämfört med december året innan. Produktionen minskade bara inom utvinning av mineral, med 0,4 procent jämfört med året innan.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 11/2021–12/2021, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 11/2021–12/2021, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för december 2021 publiceras 10.3.2022 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för januari 2022. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som baserar sig på Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (322,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/12/ttvi_2021_12_2022-02-10_tie_001_sv.html