Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.3.2022

Industriproduktionen minskade i januari från föregående månad, men ökade från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i januari med 3,2 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 4,5 procent i januari 2022 jämfört med januari 2021.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2022/1

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2022/1

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren minskade den säsongrensade industriproduktionen i januari inom nästan alla näringsgrenar från föregående månad. Bara inom livsmedelsindustrin ökade produktionen något, med 1,6 procent jämfört med december. Produktionen minskade mest inom näringsgrenen försörjning av el, gas, värme och kyla, dvs. med 13,7 procent från föregående månad. Inom skogsindustrin minskade produktionen med 7,6 procent, inom utvinning av mineral med 7,5 procent och inom den kemiska industrin med 3,2 procent från föregående månad.

Jämfört med året innan ökade däremot produktionen inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Kraftigast var ökningen inom metallindustrin, dvs. 10,6 procent jämfört med januari 2021. Inom utvinning av mineral ökade produktionen med 7,7 procent och inom livsmedelsindustrin med 4,3 procent från året innan. Produktionen minskade bara inom skogsindustrin, med 2,3 procent, och inom försörjning av el, gas, värme och kyla, med 2,2 procent, jämfört med januari 2021.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 12/2021–1/2022, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 12/2021–1/2022, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för januari 2022 publiceras 8.4.2022 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 2022. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som baserar sig på Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2022, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (323,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2022/01/ttvi_2022_01_2022-03-10_tie_001_sv.html