Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ennakkotietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin muutoksista

Tammikuun 31. päivänä 2008 julkaistavan joulukuun teollisuustuotannon volyymi-indeksin yhteydessä julkaistaan vuoden 2006 lopulliset tiedot. Tässä vuosittaisessa laskennassa otospohjaista kuukausivolyymi-indeksiä tarkistetaan laajempaan aineistoon perustuvalla ns. vuosivolyymi-indeksillä.

Joulukuun tietojen julkistuksen yhteydessä tarkistetaan samalla myös vuoden 2007 kuukausivolyymi-indeksiä. Vuoden 2007 tietojen tarkistaminen jo tässä vaiheessa on osa teollisuustuotannon volyymi-indeksin vuonna 2006 aloitettua kehittämistyötä, joka jatkuu vuoden 2009 loppuun saakka. Kuukausi-indeksissä on tavoitteena siirtyä käyttämään pääsääntöisesti tuotannon arvotietoja määrätietojen sijaan. Tavoitteena on, että teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa mahdollisimman hyvin teollisuuden toimialan kiinteähintaisen tuotoksen kehitystä.

Arvotietojen käyttöön siirrytään vaiheittain. Tammikuun lopussa julkaistavissa luvuissa arvotietoja on otettu soveltuvin osin käyttöön vuoden 2007 alusta alkaen. Osa arvotiedoista on Tilastokeskuksen käytettävissä neljännesvuosittain, joten tilaston tiedot tarkentuvat jatkossa vuoden sisällä aiempaa useammin. Tilaston tiedot kuitenkin tarkentuvat jatkossa kohti lopullisia tietoja selvästi aiempaa nopeammin, sillä tähän asti tiedot ovat tarkentuneet lopullisiksi noin vuosi viitevuoden päättymisen jälkeen.

Monivuotisessa kehittämishankkeessa lisätään myös teollisuuden tuottajahintaindeksien kattavuutta muun muassa teollisten palvelujen osalta. Lue lisätietoja verkkosivulta http://tilastokeskus.fi/org/tilastokeskus/tkhankkeet_teollisuus.html.

Vuosivolyymi-indeksin julkaisemisen yhteydessä Tilastokeskus tarkistaa ja kiinnittää jälleen vuodeksi eteenpäin kausitasoitukseen käytetyt ns. Arima-mallit. Myös mallien muuttaminen voi vaikuttaa aikaisempien kuukausien julkaistuihin kausitasoitettuihin lukuihin.


Päivitetty 28.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2007-12-28_uut_001.html