Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin muutoksista

Vuoden 2006 lopulliset tiedot: 31.1.2008 julkistetun joulukuun 2007 teollisuustuotannon volyymi-indeksin yhteydessä julkaistiin myös vuoden 2006 lopulliset tiedot. Otospohjaista kuukausivolyymi-indeksiä on tarkistettu laajempaan aineistoon perustuvalla ns. vuosivolyymi-indeksillä. Koko teollisuuden (TOL CDE) tuotanto kasvoi vuonna 2006 lopullisten tietojen mukaan 9,4 prosenttia edellisestä vuodesta, kun ennakkotieto oli 7,8 prosenttia.

Vuosivolyymi-indeksin 2006 julkaisemisen yhteydessä Tilastokeskus on tarkistanut ja kiinnittänyt kausitasoitukseen käytetyt ns. Arima-mallit. Mallien muuttaminen on vaikuttanut eräillä toimialoilla aikaisempien kuukausien julkaistuihin kausitasoitettuihin lukuihin.

Vuoden 2007 tietoja koskevat uudistukset

Joulukuun tietojen julkistuksen yhteydessä tarkistettiin myös vuoden 2007 kuukausivolyymi-indeksiä. Vuoden 2007 tietojen tarkistaminen jo tässä vaiheessa on osa teollisuustuotannon volyymi-indeksin vuonna 2006 aloitettua kehittämistyötä, joka jatkuu vuoden 2009 loppuun saakka. Monivuotisen kehittämishankkeen tavoitteena on, että teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa mahdollisimman hyvin teollisuuden toimialan kiinteähintaisen tuotoksen kehitystä. Tähän saakka teollisuustuotannon kuukausivolyymi-indeksi on kuvannut pääasiassa kotimaan tavaratuotannon määrän kehitystä. Lue lisätietoja verkkosivulta http://tilastokeskus.fi/org/tilastokeskus/tkhankkeet_teollisuus.html.

Nyt julkistetussa teollisuustuotannon volyymi-indeksissä on lisätty arvotietojen käyttöä sekä parannettu palveluiden kattavuutta. Myös eräiden toimintaansa voimakkaasti muuttaneiden toimipaikkojen painoa on tarkastettu.

Arvotietojen käyttö ja palveluiden huomioiminen

Nyt julkistetussa teollisuustuotannon volyymi-indeksissä on otettu soveltuvin osin käyttöön tuotannon arvotietoja vuodelle 2007. Tämä on myös mahdollistanut teollisuusyritysten tuottamien palveluiden sisällyttämisen tilastoon aiempaa kattavammin. Palvelut voivat sisältää paitsi ns. teollisia palveluita (korjaus, huolto ja asennus) myös muita palveluita kuten tutkimus- ja kehittämispalvelut, hallintopalvelut, rojalti- ja lisenssitulot ja välityspalvelut.

Osa arvotiedoista on Tilastokeskuksen käytettävissä neljännesvuosittain, joten tilaston tiedot tarkentuvat jatkossa vuoden sisällä aiempaa useammin. Tilaston tiedot kuitenkin tarkentuvat jatkossa kohti lopullisia tietoja selvästi aiempaa nopeammin, sillä tähän asti tiedot ovat tarkentuneet lopullisiksi noin vuosi viitevuoden päättymisen jälkeen.

Painorakennetta voidaan tarkistaa nyt kuukausitasolla

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu tällä hetkellä noin 1000 toimipaikan otokseen. Tarkimman toimialatason indeksi laaditaan siten, että kaikki samaan toimialaan kuuluvat toimipaikat painotetaan yhteen uusimmilla vuosituotannon arvotiedoilla.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskentajärjestelmää muutettiin siten, että kuukausikohtaisten nimikepainojen tarkistaminen on mahdollista. Jos tuotanto alkaa laskea tai kasvaa, voidaan uudessa järjestelmässä painoja muuttaa halutusta kuukaudesta alkaen.

Vuoden 2007 tiedot on tarkistettu uudelleen siten, että voimakkaasti kasvaneiden ja voimakkaasti supistuneiden toimipaikkojen painoja on tarvittaessa muutettu kuukausikohtaisesti.

Tietojen julkaisutarkkuus muuttuu

Tietoja julkaistaessa otetaan huomioon tietojen luottamuksellisuus; toisin sanoen tuloksista ei voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä.

Nyt tehtyjen uudistusten seurauksena toimialan DL, Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus, alatoimialoja (30, 31, 32 ja 33) ei enää julkaista.


Päivitetty 31.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2008-01-31_uut_001.html