Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin vuoden 2008 tietojen tarkentumisesta

Tilastokeskus uudistaa parhaillaan teollisuustuotannon kuukausi volyymi-indeksiä kuvaamaan teollisuuden kiinteähintaista tuotosta. Indeksin tuotannossa siirrytään vaiheittain käyttämään yhä suuremmassa määrin teollisen toiminnan arvotietoja, jotka deflatoidaan sopivilla hintaindekseillä. Osa arvotiedoista ei ole Tilastokeskuksen käytössä Teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkistamisaikataulussa noin 30 päivän viipeellä. Tämän vuoksi tiedot tulevat tarkentumaan vuoden sisällä aikaisempaa enemmän.

Tavoitteena on, että volyymi-indeksi saavuttaa lopullisen tarkkuutensa huomattavasti aiempaa nopeammin. Tästä syystä indeksi tarkentuu neljä kertaa vuodessa, jolloin aiempien vuosien kaltaista tarkentumista vuosivolyymi-indeksin laskennan yhteydessä ei enää tapahtuisi.

Kuluvana vuonna volyymi-indeksin aiemmin laskettuja kuukausia tarkistetaan seuraavina päivinä:

30.4. julkaistavassa maaliskuun volyymi-indeksissä tarkentuvat tammi- ja helmikuun tiedot.

31.7. julkaistavassa kesäkuun indeksin yhteydessä tarkentuvat tammi-toukokuun tiedot. Tämän tarkistumisen yhteydessä tarkistetaan toimipaikkojen paino-osuudet vuoden 2007 mukaisiksi.

31.10 julkaistavan syyskuun volyymi-indeksin yhteydessä tarkentuvat heinä- ja elokuun tiedot.

30.1.2009 tarkentuu koko vuosi 2008. Tämän tarkistuksen yhteydessä toimialojen väliset jalostuspainot päivitetään uusimmiksi mahdollisiksi eli vuoden 2007 mukaisiksi. Lisäksi kausitasoitusmallit päivitetään.

Lisäksi tietojen tarkentuminen voi johtua siitä, että tiedonantajat korjaavat aikaisemmin ilmoittamiaan tietoja. Nämä korjaukset tehdään välittömästi, kun niistä saadaan tieto.

Lue lisätietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin uudistamisesta verkkosivulta http://tilastokeskus.fi/org/tilastokeskus/tkhankkeet_teollisuus.html


Päivitetty 30.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2008-04-30_uut_001.html