Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin perusvuoden vaihdosta ja tietojen tarkentumisesta

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin uusi perusvuosi on 2010. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on laskettu perusaineistosta uudestaan vuodesta 2011 alkaen, jolloin vuosien 2011 ja 2012 pisteluvut ja muutosprosentit muuttuvat. Vuodet 1995-2010 on muutettu vastaamaan perusvuotta 2010=100.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin kausitasoitusmallit päivitetään kerran vuodessa. Päivitys tehdään nyt perusvuoden vaihdon yhteydessä. Mallien päivityksellä on vaikutusta toimialoittaisiin työpäiväkorjattuihin ja kausitasoitettuihin sarjoihin sekä trendisarjoihin.

Vuoden 2011 lopullinen indeksi

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tiedot vuodelle 2011 ovat lopulliset. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu teollisuuden alue- ja toimialatilastoon. Lopullisten vuosimuutosten laskemiseksi toimialaluokituksen 3-numerotoimialatason bruttoarvonmuutokset on jaettu vastaavien toimialojen tuottajahintaindeksin muutoksella. Saadulla kertoimella on korjattu ennakollista kuukausi-indeksin vuosimuutosta. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskennalla on vaikutuksia vuoden 2011 indeksipistelukuihin ja muutosprosentteihin.

Alla on taulukko, josta käy ilmi ennakollisen kuukausi-indeksin (perusvuotena 2005) ja lopullisen vuosi-indeksin (perusvuotena 2010) vuosimuutokset toimialoittain.

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2011, ennakolliset ja lopulliset vuosimuutokset

TOL 2008 Vuosi-indeksi 2011, %
Ennakollinen Lopullinen
Koko teollisuus (BCDE) 0,8 1,7
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 6,4 6,4
Teollisuus ( C ) 2,0 3,0
Elintarviketeollisuus (10-11) 0,0 0,4
Metsäteollisuus (16-17) -3,8 -3,0
Kemianteollisuus (19-22) 3,1 5,9
Metalliteollisuus (24-30,33) 4,1 4,4
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) -2,2 -2,2
Kulkuneuvojen valmistus (29-30) -5,6 -2,6
Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (D) -8,9 -8,9

Vuoden 2012 muutokset

Toimialoittaiset jalostusarvopainot sekä ositekohtaiset bruttoarvopainot on vaihdettu vastaamaan vuoden 2011 tilannetta. Kaivostoiminnassa jalostusarvo-osuus kasvoi vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden jalostusarvo-osuus sitä vastoin pieneni vuoteen 2010 verrattuna.

Alla olevassa taulukossa on esitetty toimialoittaiset jalostusarvo-osuudet koko teollisuuden (BCDE) jalostusarvosta vuosina 2010 ja 2011.

Taulukko 2. Jalostusarvo-osuudet teollisuudessa vuosina 2010 ja 2011

TOL 2008 Jalostusarvo-osuus 2010 (%) Jalostusarvo-osuus 2011 (%)
Koko teollisuus (BCDE) 100,0 100,0
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 1,7 3,8
Teollisuus ( C ) 83,7 82,9
Elintarviketeollisuus (10-11) 7,8 7,5
Metsäteollisuus (16-17) 13,6 13,1
Kemianteollisuus (19-22) 13,1 13,1
Metalliteollisuus (24-30,33) 41,4 40,8
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) 13,4 10,2
Kulkuneuvojen valmistus (29-30) 2,0 2,6
Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (D) 12,0 10,2

 


Päivitetty 8.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2013-03-08_uut_001.html