Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentumisesta

Vuoden 2014 lopullinen indeksi

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tiedot vuodelle 2014 ovat lopulliset. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu alueelliseen yritystoimintatilastoon. Lopullisten vuosimuutosten laskemiseksi toimialaluokituksen 3-numerotoimialatason bruttoarvonmuutokset on jaettu vastaavien toimialojen tuottajahintaindeksin muutoksella. Saadulla kertoimella on korjattu ennakollista kuukausi-indeksin vuosimuutosta. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskennalla on vaikutuksia vuoden 2014 indeksipistelukuihin ja muutosprosentteihin.

Alla on taulukko, josta käy ilmi ennakollisen kuukausi-indeksin ja lopullisen vuosi-indeksin vuosimuutokset toimialoittain.

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2014, ennakolliset ja lopulliset vuosimuutokset

TOL 2008 Vuosi-indeksi 2014, %
Ennakollinen Lopullinen
Koko teollisuus (BCDE) -2,0 -1,8
Kaivostoiminta ja louhinta (B) -2,0 -2,0
Teollisuus ( C ) -1,7 -1,5
Elintarviketeollisuus (10-11) -3,1 -1,9
Metsäteollisuus (16-17) -2,1 -1,5
Kemianteollisuus (19-22) 1,8 1,3
Metalliteollisuus (24-30, 33) -2,1 -1,7
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) -5,7 -5,0

 


Päivitetty 10.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2016-02-10_uut_001_fi.html